KLUBOVÉ AKTUALITY
Klubové BZH

Klubové barvářské zkoušky honičů  5. 9. 2020 Petroupim

výsledky naleznete zde.


BZH Radvanec

Vážení členové Basset klubu. Klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulu CACT, res CACT, Radvanec se budou konat v sobotu 26. 9. 2020. Přihlášku najdete na webu klubu ve formátu, PDF soubor, Přihláška na zkoušky. Součástí přihlášky dle zkušebního řádu je i kopie PP, proto ji nezapomeňte přiložit! Propozice naleznete zde


Statistika přihlášených psů, KV a SV po první uzávěrce

Speciální výstava naleznete zde

Klubová výstava naleznete zde


Změna rozhodčí

Speciální výstavu v sobotu 12. 9. bude posuzovat p. Kateřina Schwippelová. 


Výcvikový den Basset klubu

Výcvikový den se bude konat 29. 8. 2020 od 8. 00 v Radvanci u Nového Boru.

Bude pojat jako BZH nanečisto. Více informací u výcvikáře Jindřicha Šolty.


Klubová a speciální výstava 2020 Šafránkův mlýn

Dne 12. 9. 2020 se bude konat Speciální výstava se zadáváním titulu VSV. Propozice naleznete zde

Dne 13. 9. 2020 se bude konat Klubová výstava se zadáváním titulu KV. Propozice naleznete zde


« | 16 7 8 9 10 11 1218 | »