VÝSLEDKY VÝSTAVNÍCH POHÁRŮ

 

Rok 2016

BH psi
1. Calvin Klein Bohemia Horrido, maj. E. Černohubová, 65 bodů, 13 výstav
2. Hamish Duccio di Casa dal Pino, maj. S. Viková, 45 bodů, 12 výstav
BH feny
1. Bassetterre Zara Sophie, maj. E. Černohubová, 72 bodů, 16 výstav
2. Amálka z Hrošecké stráně, maj. T. Hlaváčková, 69 bodů, 15 výstav
3. Casey v. Hollandheim, maj. K. Schwippelová, 28 bodů, 6 výstav
GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky, maj. A. Veselá, 125 bodů, 25 výstav
GBGV feny
1. Dascha od Veselý Anežky, maj. J. Fantová, 29 bodů, 6 výstav
PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres, maj. D. Vlková, 157 bodů, 31 výstav
PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff, maj. K. Pánková, 119 bodů, 24 výstav
BBG feny
1. Caliope Blue Aledos, maj. Ing.M. Rajská, PhD., 51 bodů, 14 výstav

 

Rok 2015

BH psi
1. Calvin Klein Bohemia Horrido maj. E. Černohubová, 77 bodů, 16 výstav
BH feny
1. Cherokee Queen´s Hermelín maj. V. Křížová, 51 bodů, 11 výstav
GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky maj. A. Veselá, 125 bodů, 24 výstav
GBGV feny
1. Dascha od Veselý Anežky maj. J. Fantová, 32 bodů, 7 výstav
PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres maj. D. Vlková, 98 bodů, 18 výstav
PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff maj. K. Pánková, 95 bodů, 23 výstav
BBG feny
1. Athéne Blue Aledos maj. Ing.M. Rajská, PhD., 55 bodů, 11 výstav
BBG psi
1. Jean Blue D´AN Naoned maj. Ing.M. Rajská, PhD., 7 bodů, 2 výstavy

 

Rok 2014

BH psi
1. Navaro Lady Barnett´s maj. M. Šrámková, 97 bodů, 20 výstav

BH feny
1. Cherokee Queen´s Hermelín maj. V. Křížová, 78 bodů, 19 výstav

GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky maj. A. Veselá, 63 bodů, 21 výstav

GBGV feny
1. Lucrezia Danda Bohemia maj. A. Veselá, 83 bodů, 16 výstav

PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres maj. D. Vlková, 92 bodů, 19 výstav

BBG feny
1. Athéne Blue Aledos maj. Ing.M. Rajská, PhD., 32 bodů, 9 výstav