VÝSLEDKY VÝSTAVNÍCH POHÁRŮ

 Rok 2018

BH psi
1. Hamish Duccio di Casa dal Pino, maj. S.Viková, 40 bodů, 8 výstav
2. Pierre Queen’s Hermelín, maj.K.Kacerovská, 36 bodů, 8 výstav
BH feny
1. Pocahontas Queen’s Hermelín, maj. V. Křížová, 65 bodů, 16 výstav
2. Orinoko Queen’s Hermelín, maj. V. Křížová, 54 bodů, 11 výstav
PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff, maj. K. Pánková, 23 bodů, 5 výstav
GBGV feny
1. Floráns od Veselý Anežky, maj. J. Fantová, 25 bodů, 6 výstav
GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky, maj. A.Veselá, 106 bodů, 21 výstav
2. Forester od Veselý Anežky, maj. N.Šmidmayerová + Z.Černá, 55 bodů, 10 výstav
BBG psi
1. Nemo Blue, maj. M. Rajská, 69 bodů, 17 výstav
BBG feny
1. Anise La Mia Bella Blue Slovakia, maj. B.Kutajová, 35 bodů, 9 výstav

 

Rok 2017

BH psi
1. Hamish Duccio Di Casa Dal Pino, maj. Soňa Viková, 116 bodů, 23 výstav
BH feny
1. Nobbi Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová, 122 bodů, 27 výstav
2. Amálka z Hrošecké stráně, maj. Tereza Hlaváčková, 103 bodů, 22 výstav
3. Orinoko Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová, 78 bodů, 20 výstav

GBGV psi

1. Forester od Veselý Anežky, maj. Nikola Šmídmayerová + Zora Černá, 66 bodů, 16 výstav

GBGV feny
1. Floráns od Veselý Anežky, maj. Jana Fantová, 23 bodů, 5 výstav
PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff, maj. Kateřina Pánková, 77 bodů, 18 výstav

BBG

1. Caliope Blue Aledos, maj. Ing. Marianna Rajská, PhD., 67 bodů, 12 výstav

 

Rok 2016

BH psi
1. Calvin Klein Bohemia Horrido, maj. E. Černohubová, 65 bodů, 13 výstav
2. Hamish Duccio di Casa dal Pino, maj. S. Viková, 45 bodů, 12 výstav
BH feny
1. Bassetterre Zara Sophie, maj. E. Černohubová, 72 bodů, 16 výstav
2. Amálka z Hrošecké stráně, maj. T. Hlaváčková, 69 bodů, 15 výstav
3. Casey v. Hollandheim, maj. K. Schwippelová, 28 bodů, 6 výstav
GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky, maj. A. Veselá, 125 bodů, 25 výstav
GBGV feny
1. Dascha od Veselý Anežky, maj. J. Fantová, 29 bodů, 6 výstav
PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres, maj. D. Vlková, 157 bodů, 31 výstav
PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff, maj. K. Pánková, 119 bodů, 24 výstav
BBG feny
1. Caliope Blue Aledos, maj. Ing.M. Rajská, PhD., 51 bodů, 14 výstav

 

Rok 2015

BH psi
1. Calvin Klein Bohemia Horrido maj. E. Černohubová, 77 bodů, 16 výstav
BH feny
1. Cherokee Queen´s Hermelín maj. V. Křížová, 51 bodů, 11 výstav
GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky maj. A. Veselá, 125 bodů, 24 výstav
GBGV feny
1. Dascha od Veselý Anežky maj. J. Fantová, 32 bodů, 7 výstav
PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres maj. D. Vlková, 98 bodů, 18 výstav
PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff maj. K. Pánková, 95 bodů, 23 výstav
BBG feny
1. Athéne Blue Aledos maj. Ing.M. Rajská, PhD., 55 bodů, 11 výstav
BBG psi
1. Jean Blue D´AN Naoned maj. Ing.M. Rajská, PhD., 7 bodů, 2 výstavy

 

Rok 2014

BH psi
1. Navaro Lady Barnett´s maj. M. Šrámková, 97 bodů, 20 výstav

BH feny
1. Cherokee Queen´s Hermelín maj. V. Křížová, 78 bodů, 19 výstav

GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky maj. A. Veselá, 63 bodů, 21 výstav

GBGV feny
1. Lucrezia Danda Bohemia maj. A. Veselá, 83 bodů, 16 výstav

PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres maj. D. Vlková, 92 bodů, 19 výstav

BBG feny
1. Athéne Blue Aledos maj. Ing.M. Rajská, PhD., 32 bodů, 9 výstav