KLUBOVÉ AKTUALITY
UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE

Vážení chovatelé všech bassetů, při nahlášení nových majitelů Vašich štěňat je členství pro tyto majitele  Basset klubu  na ROK ZDARMA. Po roce se pak majitelé mladých basítků sami rozhodnou, zda zaplatí členský poplatek a zůstanou dále členy našeho klubu. Proto nazapomínejte na tuto výhodu a nahlašte matrikářce nové majitele svých odchovánků. 

Děkuje výbor klubu


Členské poplatky na rok 2018

Členské poplatky je třeba uhradit do 31. 12. 2017. Č.ú: 15534101/0100, VS: 100

Člen á 400,- Kč, rodinný člen, děti, důchodci, invalidé á 200,- Kč

Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu: Jana Polakovičová, Kly - Lom 259, 277 41 Kly, tel.: +420 725 531 318, nebo na e-mail : jpolakovicova@seznam.cz


Informace k oznamovací povinnosti 5 a více fen

Veškeré informace k novele týkající se povinnosti hlášení 5 a více fen naleznete zde.


5. 10. 2017

Vloženy fotografie a výsledky z Klubové výstavy v Hálově mlýně zde


5. 9. 2017

Obsazení tříd na naši 35. Klubovou výstavu naleznete zde.


4. 8. 2017 Pozvánka na 35. klubovou výstavvu BK ČR

Vážení přátelé všech plemen bassetů,

srdečně si vás dovolujeme pozvat jménem celého výboru Basset klubu ČR, z. s. na naší již 35. klubovou výstavu, která se koná  v sobotu 9. září 2017 v Hálově mlýně.

Posouzení provede paní rozhodčí Lenka Frnčová.

První uzávěrka je již 7. 8.2017.

Upozorňujeme na možnost hlásit se přes DOGOFFICE - http://www.dogoffice.cz

Veškeré informace najdete jak v Basset telegrafu č. 1/2017, ale také na webu Basset klubu v rubrice „Speciální výstavy“.

Těšíme se na setkání na výstavě, pozvěte i své přátele do této krásné lokality.


« | 1 2 3 4 | »