KLUBOVÉ NORMATIVY
Stanovy Basset klubu ČR, z.s.

Basset klub České republiky, zapsaný spolek, (dále jen „Basset klub ČR, z. s.“) je občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které je na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považováno za spolek podle občanského zákoníku. Basset klub ČR, z. s. je  samostatným právním subjektem s absolutní chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a chovatelského řádu FCI a je samofinancovaný.

....celý článek

Zápisní řád Basset klubu ČR, z.s.

Zápisní řád Basset Klubu ČR doplňuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) schválený Předsednictvem ČMKU dne 19. 01. 2006, ve znění pozdějších změn a doplnění, není s ním v rozporu.
Cílem Basset Klubu ČR je chov všech plemen bassetů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI.

Zápisní řád Basset Klubu ČR je základní normou pro chov bassetů zastřešovaných klubem a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisní řád ČMKU.

....celý článek

Kárný řád Basset klubu ČR, z. s.

Basset klub České republiky, zapsaný spolek (dále jen Basset klub ČR, z. s.) je spolkem podle nového občanského zákoníku. Zabývá se chovem a zušlechťováním všech plemen bassetů ve všech směrech zájmové kynologické činnosti. Tuto činnost umožňuje širokému okruhu občanů České republiky i občanům jiných zemí. Tato činnost vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od všech jeho členů a přijímání opatření proti těm, kteří vědomě či z neznalosti porušují tuto kázeň. Účelem tohoto kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Tento řád má také preventivně předcházet provinění, a tak přispět k dobrému jménu Basset klubu ČR, z. s. na veřejnosti.

....celý článek